Powrót

95 miliardów na 95-lecie Banku Gospodarstwa Krajowego

Dla BGK koniec roku był bardzo pracowity przy obsłudze płatności ze środków europejskich. W samym grudniu bank zrealizował blisko 16 tys. zleceń na kwotę 11,7 mld złotych, z czego tylko w dwa ostatnie dni 2018 roku wypłacił 5 tys. zleceń w wysokości 6,4 mld złotych.

W drugim tygodniu stycznia, z perspektywy finansowej 2014-2020, BGK wypłacił przy okazji jubileuszu 95-lecia istnienia 95-miliardową złotówkę.

„Powierzenie naszemu bankowi roli płatnika europejskich środków pozwala na sprawne i płynne finansowanie projektów. Tylko w ubiegłym roku wypłaciliśmy łącznie więcej środków, niż w latach 2014-2017. Jeśli chodzi o kwoty, to najwięcej płatności zrealizowaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i było to blisko 36 mld złotych. Z kolei z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na aż 77 tys. zleceń wypłaciliśmy prawie 6,5 mld złotych. Łącznie od 2014 roku zrealizowaliśmy już ponad 200 tys. zleceń” – podsumowuje Andrzej Stelmaszczyk, dyrektor Biura Projektów Rządowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.