Powrót

90 mln zł na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Województwo dolnośląskie udostępni przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” ma wzmocnić  konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty.

20 września Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał w województwie dolnośląskim pięć umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 90 mln zł. To pozwoli uruchomić  pożyczki dla firm z regionu - projekt zakłada, że ze wsparcia  skorzysta min. 540 przedsiębiorców z sektora MŚP. Dolny Śląsk to już piąty region, który podpisuje umowy z pośrednikami finansowymi.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z filarów działalności naszego banku, z tym większą radością przyjąłem podpisanie umów, które dadzą impuls do dalszego rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku – powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki dzisiejszym umowom do dolnośląskich przedsiębiorców trafi 90 milionów złotych. Te pieniądze pozwolą przedsiębiorcom na przeprowadzenie planowanych inwestycji, zakup sprzętu produkcyjnego i rozszerzenie oferty rynkowej – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

To kolejna transza środków europejskich dla dolnośląskich firm. Każda firma z naszego województwa będzie miała możliwość uzyskać środki na podjęcie działań rozwojowych i dokonywać inwestycji w swoim przedsiębiorstwie. – powiedziała Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Rozwój firmy pozwoli naszym przedsiębiorcom na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku regionalnym, a być może nowe produkty i usługi pozwolą wyjść z ofertą na rynek krajowy i zagraniczny. Podpisane dziś umowy na kwotę 90 mln zł obejmą wsparciem ponad 540 firm z terenu Dolnego Śląska. W przypadku, gdy ta kwota okaże się niewystarczająca w stosunku do potrzeb, zostanie ona zwiększona. Tak, by wszystkie dolnośląskie firmy miały szansę skorzystać. – zapewnia Granowska.

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał pięciu pośredników finansowych, którzy będą bezpośrednio udzielać wsparcia przedsiębiorcom. Są to: Polska Fundacja Przedsiębiorczości,  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A i trzy konsorcja - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego  i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.,  i Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. wraz z Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych.

Produkt, jaki będą oferować, to Pożyczka rozwojowa. Instrument ten umożliwi dolnośląskim przedsiębiorcom finansowanie przedsięwzięć wspierających rozwój i rozbudowę firmy oraz zwiększenie zastosowania innowacji. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł. Pożyczka oferowana będzie przedsiębiorcom w ramach działania 1.5. - Rozwój produktów i usług w MŚP. 

 

Pośrednicy finansowi w województwie dolnośląskim:

·         Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (www.tise.pl) - wartość umowy: 25 mln zł,

·         Konsorcjum: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (www.frw.pl) i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.warr.pl/2005) – wartość umowy: 20 mln zł,

·         Konsorcjum: ECDF S.A. (www.ecdf.pl) i z MEGA SONIC S.A.  (www.megasonic.pl) – wartość umowy: 20 mln zł,

·         Polska Fundacja Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl) - wartość umowy: 15 mln zł,

·         Konsorcjum: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. (www.agroreg.com.pl) i Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (www.ssig.pl) - wartość umowy: 10 mln zł.

 

Aktualna lista pośredników oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się na stronie www.bgk.pl.

Więcej informacji o projekcie „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” na stronie rpo.bgk.