70 lokali dla mieszkańców Zielonej Góry
  • Dzisiaj w Zielonej Górze odbyła się uroczystość przekazania kluczy do mieszkań w budynku na Os. Śląskim.
  • Finansowe wsparcie BGK na utworzenie mieszkań w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego wyniesie blisko 2,5 mln zł.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia powstał budynek wielorodzinny z 70 lokalami mieszkalnymi, z których połowa będzie współfinansowana ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Finansowe wsparcie BGK na utworzenie 35 mieszkań socjalnych wyniesie blisko 2,5 mln zł. Koszt całej inwestycji oszacowano na około 16 mln zł.

Przedsięwzięcie zrealizowało Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Miasto Zielona Góra uczestnicząc w kosztach inwestycji zapewniło sobie prawo do najmu połowy z powstałych mieszkań przez okres co najmniej 15 lat. Do dyspozycji mieszkańców przekazano również miejsca parkingowe, zaś dla rodzin z dziećmi - plac zabaw. Zarówno władze Miasta, jak i Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zapewniają o chęci dalszej współpracy i planują realizację następnych inwestycji przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego dwa razy do roku - od 1 do 31 marca oraz od 1 do 30 września. BGK ma 3 miesiące na ocenę wniosków i podjęcie decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dotacji. Wyniki kwalifikacji wniosków w zakończonej właśnie edycji wiosennej, w której BGK miał do dyspozycji ponad 65 mln zł będą znane do 30 czerwca 2016 r.

Po uruchomieniu w 2007 r. wieloletniego rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał łączne dofinansowanie o wartości blisko 663 mln zł na realizację ponad 1076 przedsięwzięć, których łączna wartość wynosi ponad 2,1 mld zł. Dzięki tym środkom powstało już ponad 12 tys. mieszkań oraz ponad 900 miejsc noclegowych, a kolejne 3.787 lokali/miejsc pozostaje w trakcie realizacji.