Powrót

7 czerwca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której serdecznie zapraszamy, przedstawimy sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny – przedstawimy cztery uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie w ramach programu Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020, preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP oraz wejścia kapitałowe – nowy produkt oferowany w ramach inicjatywy JEREMIE dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. Firmom rozpoczynających działalność zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
 • południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem. Jest ona dedykowana mikro, małym oraz średnim firmom z województwa zachodniopomorskiego poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Konferencja organizowana jest we współpracy ze Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

PROGRAM

9:30 - 10:00

Rejestracja, kawa powitalna

10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji
Anna Kornacka, Prezes, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

10:10 - 10:30

Historia sukcesu – beneficjent Kredytu technologicznego

10:30 - 11:30

Preferencyjne finansowanie małych i średnich firm w Banku
BGŻ BNP Paribas

Adam Hirny
, BGŻ BNP PARIBAS

Kredyt technologiczny – efekty realizacji w POIG oraz kontynuacja w POIR
Mateusz Szulc, Inspektor, Departament Programów Europejskich, BGK

Produkt kapitałowy JEREMIE – szansa pozyskania kapitału lub znalezienie atrakcyjnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w lokalną przedsiębiorczość
Szymon Klimas, Prezes Zarządu IQ Pomerania Sp. z o.o.
Maciej Michalski, Wiceprezes Zarządu MM Prime TFI

Anioły Biznesu – kim są i kto może liczyć na wsparcie… nie tylko finansowe?
Jacek Adamski, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:45

Warsztaty fakultatywne I

warsztat 1

Kredyt technologiczny / finansowanie bankowe
Adam Hirny, BGŻ BNP PARIBAS
Mateusz Szulc
, Inspektor, Departament Programów Europejskich, BGK

 • Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy
 • Efekty realizacji Kredytu technologicznego
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)
 • Współpraca z bankiem – niezbędnym elementem rozwoju przedsiębiorstw w celu osiągnięcia sukcesu

warsztat 2

Anioły Biznesu – kim są i kto może liczyć na wsparcie… nie tylko finansowe?
Jacek Adamski, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny

12:45 - 13:45

Warsztaty fakultatywne II

warsztat 3

Produkt kapitałowy JEREMIE
Szymon Klimas, Prezes Zarządu IQ Pomerania Sp. z o.o.
Maciej Michalski, Wiceprezes Zarządu MM Prime TFI

 • Produkt kapitałowy w ramach inicjatywy JEREMIE – szansa na znalezienie atrakcyjnej stopy zwrotu i inwestowanie w lokalną przedsiębiorczość
 • Wejścia kapitałowe- szansa na pozyskanie kapitału w ramach inicjatywy JEREMIE

13:45 - 14:30

Lunch

 

INNOWACJA FINANSOWANIE ROZWÓJ
– GŁOS BIZNESU 2016

Szczecin, 7 czerwca 2016
Hotel Atrium, al. Wojska Polskiego 75

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

www.konfederacjalewiatan.pl