Powrót

66 mln zł trafi do przedsiębiorców z sektora MŚP w zachodniopomorskim, lubelskim i podkarpackim.

66 mln zł trafi do przedsiębiorców z sektora MŚP w zachodniopomorskim, lubelskim i podkarpackim.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 66 mln zł. Środki posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych filarów strategii naszego banku, dlatego bardzo cieszą mnie  kolejne umowy podpisane z pośrednikami finansowymi.  

Dzięki tym umowom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po preferencyjne pożyczki na zwiększenie konkurencyjności swoich firm, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań czy wzrost skali prowadzonej działalności, co w konsekwencji zaowocuje rozwojem całych regionów – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W województwach podkarpackim i lubelskim to pierwsze tego rodzaju transakcje.
Zaś do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która do tej pory była jedynym pośrednikiem finansowym na Pomorzu Zachodnim, dołączają dwa konsorcja.

Pożyczki udzielane będą na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, co dla firm oznacza atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji czy ukrytych kosztów. Wsparcie ma służyć wzrostowi konkurencyjności, podniesieniu produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Specjalne preferencje przewidziane są dla start-upów. Promowane będą również inwestycje skierowane na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych - firmy mogą liczyć na preferencje w karencji oraz wspieranie ekspansji MŚP na rynkach zagranicznych.

W województwie lubelskim pożyczek udzielać będzie Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która dysponuje środkami w wysokości 9 mln zł. Mikro i małe przedsiębiorstwa skorzystać mogą z Pożyczki małej, natomiast firmy mikro, małe i średnie
 – z Pożyczki dużej.

W województwie podkarpackim jest dwóch pośredników finansowych: Lubelska Fundacja Rozwoju, która operuje kwotą 12 mln zł i Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., gdzie wartość umowy to 16 mln zł.

Obie instytucje oferować będą Pożyczkę standardową mikro, małym i średnim firmom na inwestycje wspierające  rozwój przedsiębiorstw. Mikro i małe firmy mogą liczyć na dodatkowe preferencje w oprocentowaniu oraz sposobie zabezpieczeń udzielanych pożyczek.

W województwie zachodniopomorskim konsorcjum w składzie: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o.  oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oferować będzie firmom Pożyczkę inwestycyjną oraz Pożyczkę obrotowo-inwestycyjną na inwestycje i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa. ECDF S.A. wraz z Mega Sonic S.A. udzielać będzie zachodniopomorskim firmom Mikropożyczek i Pożyczek obrotowo-inwestycyjnych. Konsorcja w sumie dysponują kwotą 29 mln zł.

Rolą pośredników finansowych jest udzielanie niskoprocentowych pożyczek bezpośrednio przedsiębiorcom w regionach.

Z unijnych pożyczek skorzystać już można w dziewięciu województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, małopolskim, dolnośląskim, opolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i lubelskim. Wkrótce dołączy do nich pozostałe sześć regionów.

Aktualna lista pośredników oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl .

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się na stronie www.bgk.pl .

Więcej informacji o projekcie „Jeremie 2” na stronie rpo.bgk.pl.