Powrót

60 mln na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu 10 czerwca br. opublikował postępowanie - przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ (sygnatura postępowania: DZZK/40/DIF/2019).

Wsparcie w formie „Wejścia kapitałowego” ma na celu finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową na wczesnych etapach gotowości technologicznej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (na terenie województwa pomorskiego).

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowania wyniesie co najmniej 60 mln zł. Termin składania ofert upływa w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 11:00.

Postępowanie  jest  realizowane przez BGK - Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się na platformie zakupowej Zamawiającego