Powrót

50 mln zł na kredyty, pożyczki i poręczenia dla dolnośląskich firm w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE

11 i 13 stycznia 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menedżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi w ramach inicjatywy JEREMIE. Wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom będzie udzielać Polska Fundacja Przedsiębiorczości, do której trafiło 20 mln zł oraz Bank Polskiej Spółdzielczości w ramach puli 30 mln zł.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała już drugą umowę w woj. dolnośląskim. Poprzednia opiewała na kwotę 9 mln zł. Dla Banku Polskiej Spółdzielczości jest to pierwsza umowa w ramach inicjatywy JEREMIE i jednocześnie pierwsze środki z nowego konkursu przeprowadzonego w ubiegłym roku dla Pośredników Finansowych na produkt finansowy poręczenie portfelowe. Do tej pory do firm na Dolnym Śląsku trafiło 23 416 499 zł ze środków inicjatywy JEREMIE, z których skorzystało ponad 300 przedsiębiorców. W skali całej inicjatywy JEREMIE do dnia 30 listopada 2011 roku wsparcie otrzymało 2750 firm na kwotę 214 917 585 zł.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych - kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm. Jego ideą jest pomoc podmiotom z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.

Inicjatywa to odpowiedź Komisji Europejskiej na kończące się unijne dotacje. Kierowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia finansowego na bankowym rynku komercyjnym. JEREMIE stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie sektora MŚP w zakresie poprawy dostępu do funduszy wspierających ich rozwój, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki.

W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jak Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządza projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

W ramach inicjatywy JEREMIE udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up.

Więcej informacji na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.