Powrót

50 mln EUR na gwarancje kredytowe dla polskich rolników

Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje pilotażowy projekt gwarancji zabezpieczających  do 80 proc. spłaty kredytów dla rolników, który ma ułatwić dostęp do finansowania bankowego. Dodatkowo, banki korzystając z wysokiej jakości zabezpieczenia, jakim jest gwarancja BGK, będą udzielać kredytów na preferencyjnych warunkach.

Program skierowany będzie do producentów podstawowej produkcji rolnej, jak również do przetwórców i rolników wprowadzających swoje produkty do obrotu. Celem programu jest ułatwienie uzyskania kredytu na inwestycje. Z 50 mln EUR przeznaczonych na program gwarancji dla rolników 31,8 mln EUR to środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie program ma umożliwić udzielenie kredytów na kwotę ok. 290 mln EUR.
Gwarancje dla rolników są jednym z wielu produktów Banku Gospodarstwa Krajowego oferowanych przedsiębiorcom z sektora MŚP. Dotychczasowa współpraca BGK z komercyjnymi i spółdzielczymi bankami pozwala wykorzystać w ofercie gwarancyjnej dla rolników jak najlepsze praktyki.