Powrót

Aktualności

460 pomysłów na zabytki z Binarowej, Rudy Śląskiej i Wilkowyji

Koniec naboru zgłoszeń w II Konkursie Nasz Zabytek, 460 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zabytków z Binarowej, Rudy Śląskiej i Wilkowyji

460 zgłoszeń – to wynik II konkursu Nasz Zabytek, organizowanego przez jedną z fundacji BGK - Most the Most. Podczas trwającego 3 tygodnie naboru zgłoszeń lokalne społeczności z województwa małopolskiego, wielkopolskiego i śląskiego. przesyłały swoje pomysły na nowe funkcje społeczne dla:

  • budynku dawnej szkoły ludowej w Binarowej – 246 zgłoszeń
  • szybu Franciszek w Rudzie Śląskiej – 132 zgłoszenia
  • młyna nad Lutynią w Wilkowyi – 82 zgłoszenia

Obiekty te zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek, a ich właściciele otrzymają od fundacji Most the Most grant w wysokości 1 000 000 PLN na rewaloryzację i dostosowanie zabytków do wybranych w konkursie funkcji społecznych.

Miejsce integracji międzypokoleniowej, służące poprawy jakości życia przez przywracanie sprawności fizycznej, przestrzeń wspólna i bezpieczna dla użytkowników o specjalnych potrzebach lub wymaganiach (osób starszych, dzieci, rodziny z małymi dziećmi), miejsce biesiad, występów artystycznych, koncertów muzyki folklorystycznej, przestrzeń do organizacji regularnych zajęć sportowych dla seniorów i dzieci, czytelnia z kawiarenką, punkt obserwacji przyrody, punkt obserwacji nieba, żywe muzeum historii chleba, centrum edukacji regionalnej. To tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalne społeczności.

Fundacja ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielami zwycięskich zabytków, po zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umów na wypłatę grantu, fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację obiektów oraz dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji społecznych.

Fundacja BGK, Most the Most przeprowadziła już 6 edycje konkursu Nasz Zabytek w 16 województwach. W 2023 r. planuje ponownie przeprowadzić konkursy w każdym z 16 województw.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Fundacji Most the Most.