Powrót

457 mln zł kredytu uzyskali innowacyjni przedsiębiorcy dzięki gwarancjom Banku Gospodarstwa Krajowego

Przez ostatni rok innowacyjni przedsiębiorcy mogli korzystać z bezpłatnych gwarancji oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponad 250 mln zł z Funduszu Gwarancyjnego pozwoliło firmom pozyskać 457 mln zł finansowania w bankach komercyjnych.

Pula 250 mln zł pochodziła z niewykorzystania środków POIG w poprzedniej perspektywie finansowej. Resort rozwoju powierzył je BGK przeznaczając na zasilenie Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki sprawnej współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego i sektora bankowego, środki te w całości trafiły do przedsiębiorców w ciągu zaledwie roku.

Gwarancje były oferowane w 10 bankach mających swoje placówki w całym kraju: Alior Banku, BPH, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych, Banku Zachodnim WBK, ING Banku Śląskim, mBanku, Banku Millennium, PKO Banku Polskim, Raiffeisen Banku, SGB-Banku oraz zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych. Zaangażowanie i sprawne działanie tych instytucji oraz Związku Banków Polskich sprawiło, że wsparcie unijne trafiło do 362 innowacyjnych przedsiębiorców, którzy pozyskali 457 mln zł kredytu na finansowanie swojej działalności gospodarczej.

- Współpraca BGK z bankami kredytującymi w ramach FG POIG potwierdziła, że gwarancja jest bardzo efektywnym instrumentem uruchamiania kapitału prywatnego do finansowania przedsiębiorczości, a banki są skutecznym operatorem wykorzystywania środków unijnych dedykowanych finansowaniu MŚP. Muszę podkreślić, że czas na spożytkowanie gwarancji był ograniczony, tym większa zasługa sektora, który zmobilizował swoje siły i niezwykle sprawnie zrealizował program – powiedział Wojciech Hann, członek zarządu BGK.


Zwrotny charakter wsparcia, jakim są gwarancje kredytowe, gwarantuje ich wielokrotne i efektywne wykorzystanie. Wkrótce uruchomiony zostanie kolejny Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju przedsiębiorczości, tym razem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.


Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Zgodnie z planem rządu będzie działać w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, rozwijając systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym ze strategicznych zadań Banku jest wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza także programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.