• O możliwości finansowania budowy tanich mieszkań czynszowych rozmawiało wczoraj w Gdańsku ponad 100 przedstawicieli gmin, powiatów, towarzystw budownictwa społecznego, spółek komunalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
  • Na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego czeka w tegorocznej puli 450 mln zł.

18 stycznia w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone możliwościom sfinansowania budowy tanich mieszkań czynszowych w ramach różnych inicjatyw prowadzonych przez BGK. Organizatorem konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Miastem Gdańsk, który jako państwowy bank rozwoju realizuje programy służące poprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków. W listopadzie 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowy program i rozpoczął przyjmowanie wniosków kredytowych od TBS-ów, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych. Zachętą dla inwestorów jest preferencyjne oprocentowanie kredytów (obecnie < 2% rocznie). BGK przewiduje, że w ramach 10 rocznych edycji programu ma powstać co najmniej 30 tys. mieszkań.

Program społecznego budownictwa czynszowego ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w zasobach komunalnych. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program rządowy, którego celem jest pobudzenie inwestycji w społeczne budownictwo czynszowe.

BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. po 450 mln zł w 10 rocznych edycjach, przy czym niewykorzystane środki będą przechodzić na kolejne lata. W pierwszej edycji inwestorzy mogą składać wnioski kredytowe do BGK od 1 listopada 2015 r. do końca lutego 2016 r. „Spodziewamy się, że zainteresowanie będzie rosło powoli, ponieważ gminy oraz inwestorzy muszą przygotować się do takich inwestycji. Pierwsze budynki zaczną powstawać w 2016 r. a ich oddanie do użytkowania nastąpi w 2017 r.W ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, w których czynsz będzie o kilkadziesiąt procent niższy od rynkowego.” – mówi Radosław Stępień, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inwestorzy planujący skorzystać z programu rządowego mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M bez marży, czyli aktualnie 1,72% w skali roku oraz niespotykany na rynku 30-letni okres spłaty. „Program jest skierowany do inwestorów współpracujących z gminami, zatem kluczowe jest, aby samorządy zaangażowały się wnosząc kapitał i działki, na których powstaną budynki mieszkalne” – podkreśla Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK. „Inwestor powinien zawrzeć umowę z gminą, przeznaczyć co najmniej połowę finansowanych mieszkań dla osób wychowujących dzieci, a do wniosku o udzielenie finansowania załączyć m.in. ostateczne pozwolenie na budowę.” - dodaje dyrektor Stachera.

 

W ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego preferowane będą projekty:

  • z wysokim udziałem mieszkań dla osób wychowujących dzieci,
  • rewitalizacyjne,
  • zlokalizowane w gminach o wysokim deficycie mieszkań,
  • obejmujące mieszkania dla osób przeprowadzających się z zasobu gminnego,
  • polegające na remoncie lub adaptacji,
  • realizowane na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • bez (lub z niskim poziomem) partycypacji najemcy.


Program przewiduje możliwość kredytowania przedsięwzięć, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dla inwestorów znajdują się na w stronie www.bgk.pl