Powrót

417 firm stara się w BGK o dotacje na innowacje technologiczne

7 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zainteresowanie ponownie było ogromne - 417 firm złożyło wniosek o dofinansowanie, o łącznej wartości 1.341.043.020,86 zł.

O przyznaniu dofinansowania zadecyduje ocena jakości projektów – otrzymają je te najwyżej punktowane.

Zakończony konkurs jest już trzecim w ramach poddziałania. Dotychczas do BGK wpłynęły 1364 wnioski o łącznej wartości 4.601.443.883,06mld zł.

W związku z rozstrzygnięciem dotychczasowych konkursów Bank wystawił 371 promes premii technologicznej na ogólną kwotę 1.377.695.752,37 i podpisał 180 umów na kwotę 669.028.342,86 zł.