Powrót

4.04.2017 – Zapraszamy na konferencję dla podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy na organizowaną przez bank konferencję „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, która odbędzie się 4 kwietnia br. w Warszawie w sali konferencyjnej im. Andrzeja Bączkowskiego, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 i rozpocznie o godz. 11:00.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną instrumenty finansowe oferowane podmiotom ekonomii społecznej. Omówione zostaną także perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, wsparcie dla sektora ekonomii społecznej dostępne w latach 2014-2020, przy uwzględnieniu roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz efekty wdrażania projektu pilotażowego pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania