Powrót

350 mln zł na innowacje dla przedsiębiorstw MŚP – powraca Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dla szóstego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, w ramach którego udostępnimy 350 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg przydatnych materiałów, w tym m.in. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Kryteria wyboru projektów – wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce Dokumentacja konkursowa na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

.

Wnioski o dofinansowanie przygotowane za pośrednictwem Generatora wniosków (https://lsi.bgk.pl/login#/) przyjmowane będą od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 roku. Na innowacyjne projekty, zakładające wdrożenie własnej lub nabytej technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług można uzyskać aż 6 mln zł dofinansowania.

To kolejna edycja dotacyjnego hitu BGK – w dotychczasowych pięciu naborach wpłynęło do BGK prawie 1900 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Przyznaliśmy wsparcie w kwocie ok. 2,7 mld zł dla 771 projektów o całkowitej wartości ponad 5,5 mld zł.