Powrót

336 mln zł na inwestycje i rozwój przedsiębiorczości z Opolszczyzny

336 mln zł na inwestycje i rozwój przedsiębiorczości z Opolszczyzny

8 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) podpisał umowę z Zarządem Województwa Opolskiego, dzięki której na inwestycje i rozwój przedsiębiorczości przeznaczona zostanie kwota ponad 336 mln zł. Opolskie jest dziewiątym regionem, który przy współpracy z BGK uruchamia instrumenty zwrotne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020.

- Dzisiejsza uroczystość pozwoli na szybkie uruchomienie instrumentów finansowych na Opolszczyźnie, a w konsekwencji na przyspieszenie wykorzystania funduszy programu regionalnego. Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na rozwój sektora MŚP. Wspólnie z regionami i BGK chcemy zbudować efektywny system wsparcia zwrotnego w Polsce – powiedział minister rozwoju Adam Hamryszczak.

W ramach współpracy z Samorządem województwa opolskiego BGK podpisał umowy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Województwo opolskie uruchamia zwrotne formy finansowania ze środków UE, w tym na rzecz  rozwoju MŚP, wsparcia inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Środki będą dostępne dla przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób bezrobotnych. Taka forma uruchomienia środków RPO WO zapewnia możliwość ich wielokrotnego wykorzystania i wzmacnia efektywność realizowanych z ich udziałem przedsięwzięć. 

- To bardzo ważne pieniądze w opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Przeznaczone są na pożyczki i poręczenia, a to oznacza, że będą pracować na rzecz przedsiębiorców wiele lat służąc rozwojowi firm, a przez to również rozwojowi naszej gospodarki – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Realizując postanowienia zawartych umów BGK dokona wyboru profesjonalnych instytucji, pełniących rolę pośredników finansowych, do zadań których należeć będzie bezpośrednia współpraca z beneficjentami wsparcia oraz udzielanie preferencyjnych pożyczek i poręczeń. W ramach łącznej kwoty przeznaczonej na finansowanie zwrotne, ponad 50 mln zł stanowić będą środki wnoszone przez pośredników finansowych, a 286 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

- Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie zarządzania środkami przeznaczonymi na instrumenty finansowe jest na tyle atrakcyjna, że chcą z niej skorzystać kolejne regiony. Z przebiegu przygotowań wnioskujemy, że do dziewięciu województw, które podpisały umowy i będą wraz z BGK realizowały swoje programy, dołączą wkrótce kolejne – zaznaczył Przemysław Cieszyński, członek Zarządu BGK.

Podpisane umowy zakładają wsparcie ze środków RPO WO w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń, w szczególności na finansowanie:

  • kapitału zalążkowego na rozruch oraz rozszerzenie działalności gospodarczej, w tym nie tylko podstawowej, ale także na realizację nowych projektów czy przechodzenie na nowe rynki i rozwiązania;
  • budowy, rozbudowy i zakupu wyposażenia przez MŚP dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej regionu;
  • kosztów tworzenia i  poszerzania zdolności przedsiębiorstw do rozwoju produktów i usług;
  • kosztów inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszania zapotrzebowania na energię w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • kosztów inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej przez MŚP;
  • kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.