Powrót

31 maja 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której serdecznie zapraszamy,  przedstawimy sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny – przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie w ramach programu Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020 oraz preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP. Firmom rozpoczynających działalność  zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
 • południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem.  Jest ona dedykowana mikro, małym oraz średnim firmom poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Konferencja organizowana jest ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

PROGRAM

9:30 - 10:00

Rejestracja, kawa powitalna

10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji
Tomasz Tworek, Prezes Zarządu, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

10:10 - 10:30

Historia sukcesu – beneficjent Kredytu technologicznego

10:30 - 11:15

Preferencyjne finansowanie małych i średnich firm w Banku Pekao SA
Magdalena Mazur
, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm, Bank Pekao SA

Kredyt technologiczny – efekty realizacji w POIG oraz kontynuacja w POIR
Ewa Karasińska, Zastępca Dyrektora, Departament Programów Europejskich, BGK
Mateusz Szulc
, Inspektor, Departament Programów Europejskich, BGK

Anioły Biznesu – kim są i kto może liczyć na wsparcie… nie tylko finansowe?
Jacek Adamski, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

11:15 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:30

Warsztaty fakultatywne I

warsztat 1

Kredyt „Unia”/ bankowe finansowanie inwestycji
Magdalena Mazur, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm, Bank Pekao SA

 • Rola Banku kredytującego – ocena projektu i źródła jego finansowania
 • Przykłady wykorzystania kredytu „ Unia” przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Współpraca z Bankiem – niezbędny element rozwoju przedsiębiorstw w celu osiągnięcia sukcesu

warsztat 2

Anioły Biznesu – kim są i kto może liczyć na wsparcie… nie tylko finansowe?
Jacek Adamski, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny
 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

12:30 - 13:30

Warsztaty fakultatywne II

warsztat 3

Kredyt technologiczny
Mateusz Szulc, Inspektor, Departament Programów Europejskich, BGK

 • Generator wniosków o dofinansowanie
 • Składanie wniosku, ocena formalna, ocena merytoryczna,
 • Podpisanie umowy, realizacja projektu
 • Wypłata dofinansowania 

13:30 - 14:15

Lunch


INNOWACJA FINANSOWANIE ROZWÓJ

– GŁOS BIZNESU 2016

Kielce, 31 maja 2016
Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Konferencja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)