Powrót

23,5 mln zł na wsparcie MŚP w Polsce Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł w grudniu kolejne cztery umowy operacyjne
z pośrednikami finansowymi, działającymi w województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Wartość tych umów stanowi kwotę 23,5 mln zł. Ogółem, na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce Wschodniej, BGK dysponuje środkami unijnymi w wysokości 121,3 mln zł. Znaczna część tej kwoty, bo blisko 80 mln, trafi do MŚP jako pożyczki udzielane na korzystnych warunkach, natomiast 40 mln zł zostanie przeznaczone na poręczenia dla MŚP.

  • Kolejnymi pośrednikami finansowymi w Projekcie zostały następujące podmioty: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Idea Bank S.A.
  • Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
  • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta.

Na podstawie zawartych umów, BGK udzielił ww. instytucjom finansowym wsparcia ze środków Projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej", w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) 2007-2013.
Wcześniej, we wrześniu br., BGK podpisał pierwszych siedem umów pożyczki globalnej dla pośredników finansowych, na łączną kwotę 55,5 mln zł. Otrzymane wsparcie przeznaczone zostało na jednostkowe pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru Polski Wschodniej. Pierwsze pożyczki zostały udzielone MŚP pod koniec października, ale efekty już są widoczne. Do końca listopada, a więc ciągu kilku pierwszych tygodni akcji kredytowej, wsparcie finansowe otrzymało 48 firm, a kwota udzielonych pożyczek wyniosła 4,1 mln zł. Firmy przeznaczały środki na rozwój działalności gospodarczej, w tym na finansowanie inwestycji, zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych, zakup maszyn i urządzeń oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W przypadku instrumentów gwarancyjnych, w ramach trzech umów zawartych z funduszami poręczeniowymi, ze środków PO RPW udzielonych zostało do tej pory 144 poręczeń, a wartość zobowiązań MŚP poręczanych w ramach projektu osiągnęła kwotę 37 mln zł.

Aktualnie, na obszarze Polski Wschodniej w ramach PO RPW, wsparcia przedsiębiorcom udziela łącznie 13 podmiotów, z którymi BGK zawarł 14 umów. Wśród nich są fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki i inne instytucje finansowe. Pośrednicy finansowi wspierają unijnymi środkami głównie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, tzw. start-upy. Celem projektu, realizowanego przez BGK, jest bowiem wsparcie przede wszystkim tych firm, które nie są w stanie sprostać wymogom kredytowym stawianym przez komercyjne finansowe instytucje. Wspierane są głównie przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.