Powrót

21 czerwca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Podczas czterogodzinnej konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy,  przedstawimy sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny – przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie w ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020 oraz inne instrumenty finansowania projektów unijnych, firmom rozpoczynających działalność  zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
 • południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem.  Spotkanie jest dedykowane przedsiębiorcom poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Konferencja organizowana jest we współpracy z regionalnym związkiem Konfederacji Lewiatan - Dolnośląscy Pracodawcy.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

PROGRAM

9:30 - 10:00

Rejestracja, kawa powitalna

10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji
Artur Mazurkiewicz, Prezes, Dolnośląscy Pracodawcy
Teresa Kachniarz, Dyrektor Makroregion Raiffeisen Polbank Wrocław
Mariusz Wdowiak, Dyrektor Makroregion Raiffeisen Polbank Wrocław

10:10 - 10:30

Historia sukcesu – beneficjent Kredytu technologicznego

10:30 - 11:15

Finansowanie innowacji, ekoinnowacji i nowych technologii przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
Aleksandra Rutkowska
, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kredyt technologiczny – efekty realizacji w POIG oraz kontynuacja w POIR
Paweł Świętosławski
, Departament Programów Europejskich, BGK

Anioły Biznesu – kim są i kto może liczyć na wsparcie… nie tylko finansowe?
Jacek Adamski, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

11:15 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:30

Warsztaty fakultatywne I

warsztat 1

Krok po kroku po innowacje z bankiem kredytującym
Aleksandra Rutkowska, Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • Rola banku kredytującego – w czym bank może pomóc przedsiębiorcy?
 • Procedura krok po kroku po kredyt unijny/na innowacje technologiczne
 • Współpraca z bankiem jako partnerem w wyścigu po innowacje

warsztat 2

Anioły Biznesu – kim są i kto może liczyć na wsparcie… nie tylko finansowe?
Jacek Adamski, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny
 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

12:30 - 13:30

Warsztaty fakultatywne II

warsztat 3

Kredyt technologiczny
Paweł Świętosławski, Departament Programów Europejskich, BGK

 • Generator wniosków o dofinansowanie
 • Składanie wniosku, ocena formalna, ocena merytoryczna,
 • Podpisanie umowy, realizacja projektu
 • Wypłata dofinansowania 

13:30 - 14:15

Lunch

 

INNOWACJA FINANSOWANIE ROZWÓJ
– GŁOS BIZNESU 2016

Wrocław, 21 czerwca 2016
hotel Mercure plac Dominikański 1

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl