Powrót

2013 Nowa usługa w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że z dniem 1 lipca 2013 roku wprowadził do oferty usługę konsolidacji sald. Usługa przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych, w szczególności wielooddziałowych i pozwala na efektywne zarządzanie środkami na wszystkich rachunkach, maksymalnie umożliwiając osiągnięcie korzyści w postaci optymalizacji efektu odsetkowego.

 

Więcej informacji (link)


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dowolną placówką (link), Banku lub infolinią BGK pod numerami telefonów: 801 667 655 lub 22 596 59 00, 22 59-65-888.