Powrót

Aktualności

2 miliardy euro wsparcia dla uchodźców z Ukrainy

2 miliardy euro wsparcia dla uchodźców z Ukrainy

Europejskie banki i instytucje rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły wartą 2 miliardy euro inicjatywę Quick Response — Care for Ukrainian Refugees in Europe. Ma ona na celu zapewnienie pomocy uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz wspieranie integracji uchodźców ukraińskich w państwach członkowskich UE.

W ślad za wspólnym oświadczeniem Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Długoterminowych (ELTI)z 11 marca br., pięć europejskich banków i instytucji oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomiły dziś (06.05.2022) w Paryżu inicjatywę Quick Response — Care for Ukrainian Refugees in Europe.

Banki i instytucje rozwoju będą bezpośrednio lub poprzez swoje programy przyczyniać się do zapewnienia mieszkań dla uchodźców i wspierania ich integracji z lokalnymi społecznościami. Inicjatywa może również finansować potrzeby związane z edukacją, opieką zdrowotną i infrastrukturą. Wartość wsparcia ma wynieść 2 miliardy euro w tym roku.

Inicjatywę utworzyły: Bank Gospodarstwa Krajowego, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Instituto de Crédito Oficial (ICO), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Więcej informacji: https://www.eib.org/en/press/all/2022-219-eur2-billion-urgent-financial-support-for-ukrainian-refugees-in-europe