Powrót

15 mln zł na efektywność energetyczną w województwie lubuskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” w ramach projektu Lubuski Filar 2020.

Przetarg kierowany jest m.in. do funduszy pożyczkowych i banków, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” skierowanego do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz innych podmiotów będących właścicielami/zarządcami wielorodzinnych budynków mieszkaniowych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Instrument ten będzie zasilony środkami projektu Lubuski Filar 2020 w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W ramach instrumentu „Pożyczka na efektywność energetyczną” finansowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie co najmniej 15 mln zł.

Postępowanie jest realizowane przez BGK w ramach umowy zawartej z Województwem Lubuskim jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020. Od 29 marca 2017 r. BGK pełni rolę Menadżera projektu Lubuski Filar 2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się tutaj.

Termin składania ofert do 13.12.2017 r., godz. 11.00.