Powrót

129 milionów dla małych i średnich przedsiębiorców z łódzkiego i małopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi.

129 milionów dla małych i średnich przedsiębiorców z łódzkiego i małopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi.

Województwo łódzkie oraz małopolskie to kolejne regiony, które udostępnią przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. W Łódzkim projekt niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych kontynuowany będzie pod nazwą „Jeremie 2”. W Małopolsce natomiast pożyczki udzielane będą z projektu „Małopolska pożyczka”.  Cel projektów w każdym województwie jest ten sam - wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty.

14 września br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 7 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 129 mln złTym samym BGK przekazał środki na uruchomienie pożyczek dla firm z województwa łódzkiego oraz małopolskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami z UE w 15 województwach  w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. We współpracy z instytucjami finansowymi tworzymy ekosystem dla wsparcia rozwoju MŚP w regionach  – powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Doświadczenie poprzedniej perspektywy pokazało, że w każdym województwie, w którym oferowane były instrumenty zwrotne, udało się nam całą alokację wykorzystać kilkukrotnie. Dzięki temu efektowi kuli śnieżnej pomogliśmy rozwijać biznes ponad 30 tysiącom firm  – dodaje Cieszyński.

Wsparcie przedsiębiorców to jeden z najważniejszych priorytetów dla województwa łódzkiego. Konstruując Regionalny Program Operacyjny istotnym elementem dla regionu była pomoc firmom
z sektora MŚP poprzez uruchomienie instrumentów zwrotnych, po które chętnie sięgali łódzcy przedsiębiorcy w poprzedniej perspektywie finansowej –
mówił na uroczystości podpisania umów Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Środki, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zdecydowaliśmy przeznaczyć na kluczowe dla naszego regionu zadania – powiedział Jacek Krupa, Marszalek Województwa Małopolskiego. - Chcielibyśmy, aby skorzystały z nich przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno te rozpoczynające swoją działalność,
jak i firmy istniejące ponad 2 lata. W ten sposób chcemy dać im impuls do rozwoju i wzmacniania
ich konkurencyjności na rynku.
– dodaje Krupa.

Pośrednicy finansowi to instytucje, które będą bezpośrednio udzielać wsparcia przedsiębiorcom.

W województwie łódzkim są to:

  • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości: zgodnie z umową dysponuje kwotą  27 mln zł, w ramach której będzie oferować dwa rodzaje produktów: Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową oraz Pożyczkę Inwestycyjną.
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,: będzie oferować dwa rodzaje produktów: Pożyczkę inwestycyjną oraz Mikropożyczkę inwestycyjno-obrotową. Wartość umowy to  39 mln zł.

W województwie małopolskim:

  • Konsorcjum w składzie: ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic Spółka Akcyjna: oferować będzie dwa rodzaje produktów: pożyczkę oraz Pożyczkę dla startupów. Wartość dwóch umów opiewa na łączną kwotę 33 mln zł.
  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A: oferować będzie pożyczki. Wartość umowy to 12 mln zł.
  • Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. : oferować będzie pożyczki. Do dyspozycji jest kwota 10 mln zł.
  • Agencja Leasingu i Finansów S.A. : oferować będzie pożyczki dla startupów. Agencja podpisała umowę na kwotę 8 mln zł.

Oferowane instrumenty zwrotne umożliwią łódzkim oraz małopolskim przedsiębiorcom finansowanie inwestycji skierowanych na rozwój i rozbudowę firmy oraz zwiększenie skali ich działalności.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się
na stronie www.bgk.pl.

Więcej informacji o projekcie „Jeremie 2” oraz „Małopolska pożyczka” na stronie rpo.bgk.pl