Powrót

120 mln na rozwój przedsiębiorczości i na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim – Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza kolejne przetargi na pośredników finansowych

Przetargi kierowane są do instytucji finansowych, w tym banków, banków spółdzielczych czy funduszy pożyczkowych oraz innych pożyczkodawców, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych, odpowiednio „Pożyczka na innowacje” albo „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana”, skierowanych do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.

Instrumenty te zostały zasilone środkami Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert dla postępowania na „Pożyczkę Inwestycyjną i Pożyczkę Profilowaną” upływa 17  sierpnia br., zaś na „Pożyczkę na innowacje” 19 września br.

Docelowo ofertę pośredników finansowych uzupełnią „Pożyczki na innowacje”, które mają przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o działalność badawczo-rozwojową i wspierać inwestycje na wczesnych etapach gotowości technologicznej, wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, realizowane na terenie województwa pomorskiego.

W ramach pakietu „Pożyczki Inwestycyjnej” i „Pożyczki Profilowanej” finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, służących wzmocnieniu ich potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększeniu ich produktywności. Wspierane przedsięwzięcia inwestycyjne umożliwią przedsiębiorstwom istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług czy znaczącą poprawę ich jakości.  

Do małych i średnich firm kierowana będzie „Pożyczka Profilowana” wspierająca także inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące ograniczeniu zasobochłonności procesów produkcyjnych.

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowań wyniesie co najmniej 120 mln zł.

Postępowania są realizowane przez BGK - Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ - w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Pełna treść komunikatów o zamówieniach wraz z ogłoszeniami i dokumentacją przetargową znajduje się na stronie  

www.bgk.pl/bip/przetargi-nieograniczone-38/