Powrót

12 lokali mieszkalnych w Szczecinie ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR)

12 lokali mieszkalnych w Szczecinie ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR)

19 stycznia br. w Szczecinie przekazano do użytkowania budynek mieszkalny zrealizowany na zlecenie miasta przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., przy współudziale środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Rządowy Program funkcjonuje już od 10 lat.

W budynku przy ul. Koszarowej w Szczecinie powstało 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 653,45 m². Mieszkania będą wynajmowane od TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przez Miasto Szczecin w celu podnajmu osobom niespełniającym warunków otrzymania lokalu socjalnego, obowiązujących na terenie miasta. W związku z przyznanym wsparciem, miasto zobowiązane jest do utworzenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, w liczbie co najmniej 12 lub lokali o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej powierzchni tych utworzonych z udziałem finansowego wsparcia. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 2 mln zł, w tym wnioskowana kwota finansowego wsparcia to ponad 800 tys. zł. 

Inwestycja ta jest drugą z  planowanych sześciu etapów realizacji zespołu 10 budynków mieszkalnych na ”Osiedlu nad Płonią” przy ul. Koszarowej w Szczecinie. Pierwsze dwa budynki, stanowiące I etap inwestycji zostały przekazane do użytkowania w styczniu 2016 r. W III i IV etapie inwestycji, w czterech budynkach powstanie 48 lokali mieszkalnych. Docelowo Miasto Szczecin na „Osiedlu nad Płonią” planuje utworzenie 120 lokali mieszkalnych.

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 14 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 6 tysięcy pozostaje w trakcie realizacji.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 844 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1284 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,6 mld zł.