Powrót

11 lipca 2016 Innowacja, Finansowanie, Rozwój – Głos Biznesu 2016

Szanowni Państwo,

Dla wielu polskich przedsiębiorstw prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku. Z tego względu coraz więcej firm wprowadza innowacje. Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i za granicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której serdecznie zapraszamy,  przedstawimy sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

  • poranny – przedstawimy cztery uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie w ramach programu Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój POIR 2014-2020, preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP. Firmom rozpoczynających działalność  zaproponujemy usługi funduszy start-up'owych. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
  • południowy – planujemy dwa interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem.  Jest ona dedykowana mikro, małym oraz średnim firmom z województwa lubuskiego poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Program

9:30 - 10:00

Rejestracja, kawa powitalna

10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji
Janusz Jasiński, Prezes Zarządu, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

10:10 - 10:30

Historia sukcesu – beneficjent Kredytu technologicznego

10:30 - 11:30

Preferencyjne finansowanie małych i średnich firm w Banku
BGŻ BNP Paribas

Adam Hirny
, BGŻ BNP PARIBAS

Kredyt technologiczny – efekty realizacji w POIG oraz kontynuacja w POIR
Mateusz Szulc, Inspektor, Departament Programów Europejskich, BGK

Start-up'y – kim są i kto może liczyć na wsparcie… nie tylko finansowe?
Łukasz Rut, Zastępca Dyrektora, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 13:15

Warsztaty fakultatywne I

warsztat 1

Kredyt technologiczny / finansowanie bankowe
Mateusz Szulc, Inspektor, Departament Programów Europejskich, BGK
Adam Hirny
, BGŻ BNP PARIBAS

  • Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy
  • Efekty realizacji Kredytu technologicznego
  • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)
  • Współpraca z bankiem – niezbędnym elementem rozwoju przedsiębiorstw w celu osiągnięcia sukcesu

warsztat 2

Start-up'y – kim są i kto może liczyć na wsparcie… nie tylko finansowe?
Łukasz Rut, Zastępca Dyrektora, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
  • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
  • Jak przebiega proces inwestycyjny

13:15 - 14:00

Lunch

 

INNOWACJA FINANSOWANIE ROZWÓJ
– GŁOS BIZNESU 2016

Zielona Góra, 11 lipca 2016
Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1A

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Konferencja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)