Powrót

10 mld euro na wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego w Unii Europejskiej

10 mld euro na wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego w Unii Europejskiej

Największe krajowe banki rozwoju w Unii Europejskiej i Europejski Bank Inwestycyjny uruchamiają inicjatywę o wartości 10 mld euro, której celem jest przyspieszenie przejścia na zrównoważoną gospodarkę obiegu zamkniętego.

Grupa złożona z pięciu europejskich krajowych banków rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) rozpoczęła w Luksemburgu realizację wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, która będzie wspierać opracowywanie i wdrażanie projektów i programów w Unii Europejskiej. Sztandarowy program współpracy partnerskiej przewiduje uruchomienie w ciągu najbliższych pięciu lat (2019–2023) inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro. Podejmowane działania będą miały na celu eliminowanie odpadów i zapobieganie ich powstawaniu, zwiększanie efektywności gospodarowania zasobami oraz rozwijanie innowacyjności poprzez promowanie obiegu zamkniętego we wszystkich sektorach gospodarki.

W realizacji inicjatywy uczestniczy pięć krajowych banków prorozwojowych:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – Polska;
  • Grupa Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), w tym Bpifrance – Francja;
  • Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – Włochy;
  • Instituto de Crédito Oficial (ICO) – Hiszpania;
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Niemcy.

Połączenie fachowej wiedzy, doświadczenia i możliwości finansowych wszystkich sześciu instytucji partnerskich pozwoli skuteczniej wspierać realizację rynkowych projektów i programów zgodnych z koncepcją obiegu zamkniętego. Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (ang. Joint Initiative on Circular Economy – JICE) umożliwi wspieranie projektów kredytami, inwestycjami kapitałowymi i gwarancjami, a także tworzenie nowych struktur finansowania na potrzeby infrastruktury publicznej i prywatnej, gmin miejskich, prywatnych przedsiębiorstw różnej wielkości oraz projektów badawczych. JICE jest rozwinięciem dotychczasowych inicjatyw realizowanych pod kierownictwem Komisji Europejskiej, mających na celu poszerzanie wiedzy w wyspecjalizowanych grupach roboczych oraz tworzenie planów finansowych.

Wspólna inicjatywa będzie skupiać się w szczególności na dokonywaniu w państwach członkowskich UE inwestycji, które pomogą przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przedmiotem zainteresowania będą wszystkie etapy łańcucha wartości oraz cyklu życia produktów i usług:

  • projektowanie i produkcja w obiegu zamkniętym: stosowanie strategii redukcji i recyklingu w celu wyeliminowania odpadów u źródła już na etapie projektowania, przed wprowadzeniem produktów do obrotu.
  • eksploatacja w obiegu zamkniętym i wydłużanie okresu użyteczności: zapewnienie możliwości ponownego użycia, naprawy, zmiany przeznaczenia, odnowienia lub regeneracji produktów w fazie eksploatacji.
  • przywracanie wartości w obiegu zamkniętym: odzyskiwanie materiałów i innych zasobów z odpadów, odzyskiwanie ciepła odpadowego oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków.
  • wspieranie obiegu zamkniętego: promowanie strategii opartych na obiegu zamkniętym we wszystkich fazach cyklu życia – na przykład poprzez wdrażanie technologii teleinformatycznych, cyfryzację oraz świadczenie usług sprzyjających stosowaniu modeli biznesowych i łańcuchów wartości opartych na obiegu zamkniętym.