Powrót

Aktualności

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Zespołu dworsko-parkowego w Kruszynie

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Zespołu dworsko-parkowego w Kruszynie

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Zespołu dworsko-parkowego w Kruszynie – to efekt umowy między fundacją i Gminą Sicienko na dofinansowanie rewaloryzacji tego zabytkowego obiektu, który zwyciężył w konkursie Nasz Zabytek w województwie kujawsko – pomorskim.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Sicienka, Kruszyna i okolic, otwartości na współpracę władz Gminy Sicienko i dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz grantowi od Fundacji Most the Most, Zespół dworsko-parkowy w Kruszynie nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

I Konkurs Nasz Zabytek w województwie kujawsko-pomorskim został ogłoszony przez fundację pod koniec października 2021 r. Fundacja otrzymała ponad 327 zgłoszeń na 34 zabytkowe obiekty. Zwyciężył Zespół dworsko – parkowy w Kruszynie. W  II  konkursie – na wybór funkcji społecznej zabytku – mieszkańcy Sicienka, Kruszyna i okolic ponownie aktywnie się zaangażowali i zgłosili wiele ciekawych pomysłów na jego wykorzystanie.

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Gminie Sicienko grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Zespół dworsko – parkowy w Kruszynie, który na co dzień jest siedzibą Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeszcze szerzej otworzy się dla lokalnej społeczności. Dzięki remontowi budynku i zagospodarowaniu pomieszczeń w przyziemiu szkoły powstanie tam m.in. :

 • Klub Młodego Twórcy – miejsce wspierające rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • Centrum Wolontariatu,
 • Siedziba lokalnych stowarzyszeń – Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start”, OSP, Rady Rodziców SP Kruszyn,
 • Harcówka – miejsce do dyspozycji harcerzy, którzy działają bardzo aktywnie w lokalnym środowisku.

Ponadto Gmina Sicienko oraz Szkoła Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie zobowiązała się do organizowania dla lokalnych społeczności co najmniej 9 działań cyklicznych w roku przez 7 lat obowiązywania umowy z Fundacją Most the Most. Będą to m.in.:

 • warsztaty i spotkania integrujące osoby pełnosprawne z osobami z niepełnosprawnością,
 • spektakle teatralne – Kruszyńskie impresje teatralne,
 • warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży,
 • wydarzenie i wystawy poświęcone historii i współczesności okolicy – spotkania przedstawicieli starszego i młodszego pokolenia, spotkania z osobami badającymi historię lokalną,
 • sportowe potyczki rodzinne,
 • bieg charytatywny „Bez barier” przygotowany przez Stowarzyszenie „Dobry Start”, przy współpracy uczniów szkoły oraz jej absolwentów,
 • Jarmark kruszyński promujący twórczość lokalnych artystów i lokalne wyroby kulinarne.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most, której fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki takim inicjatywom, które pozwalają budować kapitał społeczny poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy, bank realizuje swoją strategię na lata 2021-2025. Budowanie zaangażowania społecznego jest jednym z jej kluczowych filarów.

Więcej informacji na stronie fundacji Most the Most.