Powrót

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Pałacu w Kiełczynie

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Pałacu w Kiełczynie

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Pałacu w Kiełczynie – to efekt podpisanej dziś umowy między Fundacją i Gminą Dzierżoniów na dofinansowanie rewaloryzacji zabytkowego Pałacu w Kiełczynie – zwycięzcy pilotażu konkursu Nasz Zabytek w województwie dolnośląskim. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Kiełczyna, Dzierżoniowa i okolic, otwartości na współpracę Gminy Dzierżoniów oraz grantowi od Fundacji Most the Most, Pałac w Kiełczynie nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most, której fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki takim inicjatywom, które pozwalają budować kapitał społeczny poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy, Bank realizuje swoją nową strategię, przyjętą na lata 2021-2025. Budowanie zaangażowania społecznego jest jednym z jej kluczowych filarów. Konkurs umożliwił integrację lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych.  „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części: pierwsza to wybór jednego zabytku w województwie, a druga to wybór pomysłów na sposób użytkowania zwycięskiego zabytku.  Pilotażowa edycja konkursu zorganizowana na Dolnym Śląsku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych społeczności i samorządów.

W I konkursie mieszkańcy województwa dolnośląskiego przesłali 250 zgłoszeń, w których wskazali 56 zabytków. Spośród nich zwyciężył Pałac w Kiełczynie. W II konkursie – na wybór funkcji społecznej Pałacu – mieszkańcy Dzierżoniowa, Kiełczyna i okolic ponownie aktywnie się zaangażowali zgłaszając wiele ciekawych pomysłów na wykorzystanie przez nich tego zabytkowego obiektu.

Po podpisaniu umowy Fundacja Most the Most przekaże Gminie Dzierżoniów grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Docelowo w Pałacu powstaną: sala integracji społecznej, gdzie będą odbywać się spotkania, warsztaty i zajęcia tematyczne  – w tym dla seniorów; punkt informacji turystycznej połączony ze sklepikiem z rękodziełem; punkt biblioteczny z czytelnią, Izba Regionalna, w której prezentowana będzie bogata kolekcja eksponatów z obszaru gminy i regionu oraz przestrzeń do działalności lokalnych stowarzyszeń. Co ważne z punktu widzenia Fundacji, Gmina Dzierżoniów zdecydowała się zaprosić do współpracy studentów katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, aby zaangażowali się w prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Pałacu.

Więcej informacji na stronie Fundacji Most the Most.