A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

GWARANCJA BIZNESMAX Z DOTACJĄ

Gwarancja spłaty kredytu
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców z dopłatą
do oprocentowania kredytu.

Zobacz

POŻYCZKI UNIJNE

Instrumenty finansowe
z Regionalnych Programów
Operacyjnych 2014-2020

Zobacz

GWARANCJA SPŁATY KREDYTU Z FGR

Wsparcie gospodarstw rolnych
i przedsiębiorstw przetwórstwa
rolno-spożywczego w dostępie
do finansowania

Zobacz

Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszów
dla wynajmujących
mieszkania

Zobacz

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier
architektonicznych

Zobacz

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

Finansowanie kontraktów eksportowych na zakup
polskich towarów i usług.

Zobacz