3W: woda - wodór - węgiel

3W: woda wodór węgiel

3W to: 

 • woda, bez której nie byłoby życia
 • wodór, który jest przyszłością energetyki
 • węgiel, który ma coraz więcej innowacyjnych zastosowań

O projekcie 3W

Projekt 3W: woda-wodór-węgiel to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Trzy zasoby - woda, wodór i węgiel - odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 3W to długofalowy projekt, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową. 3W to działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Woda

Woda jako źródło życia, ale również niezbędny zasób wykorzystywany w przemyśle i energetyce ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne nią gospodarowanie pomoże nam budować kapitał technologiczny. W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m3 wody – trzy razy mniej niż średnio w Europie, dlatego musimy zadbać o retencję i systemy melioracyjne. To bardzo ważne, by w sytuacji zmieniającego się gwałtownie klimatu, w sposób mądry i przemyślany zarządzać zasobami wody. Musimy działać na rzecz nowoczesnej gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym. 

Wodór

Zmiany klimatu to również inwestycje w nowoczesne i odnawialne źródła energii. Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości, a cały świat staje do wyścigu w walce o prym w produkcji zielonego, ekologicznego wodoru. W tym wyścigu mamy szansę być liderem. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produkują zielony wodór, autobusy i pociągi wodorowe to wcale nie jest pieśń przyszłości. To rzeczy, które już się dzieją.

Węgiel

O węglu myślimy przede wszystkim jako o paliwie, które po spaleniu zanieczyszcza nasze powietrze. BGK chce wspierać zastosowanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach. Jego innowacyjne zastosowania można znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii, bądź budownictwie. Węgiel to także grafen i nanorurki węglowe. 

 - Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Stworzyliśmy koncepcję 3W, aby rozpocząć dyskusję o tym, jak wykorzystać potencjał wodoru, wody i węgla w gospodarce, tak by na nich Polska i polskie firmy mogły budować przewagę konkurencyjną. Zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna to wyzwania przed którymi stoi cały świat. Chcemy, jako bank rozwoju, inicjować dyskusję o wykorzystaniu wodoru, wody i węgla poza energetyką oraz realnie zmieniać naszą gospodarkę w perspektywie najbliższych kilkunastu lat - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. 

Poprzez projekt 3W chcemy zwiększać również świadomość społeczeństwa, że decyzje, które podejmujemy każdego dnia mają wpływ nie tylko na nasze środowisko, ale też na kondycję polskich firm i polskiej gospodarki. Aby inicjatywa 3W odniosła sukces niezbędna jest współpraca między światem nauki, biznesu i administracji. Bank Gospodarstwa Krajowego chce podjąć się roli integratora wielu środowisk, by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Dowiedz się więcej o projekcie 3W: woda-wodór-węgiel 

Rada 3W

Rada 3W to zespół ekspertów ze świata biznesu, nauki i polityki, który będzie wspierać i budować ekosystem 3W.

Rada:

 • opiniuje kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego z obszaru wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych,
 • zajmuje się współpracą między światem nauki, biznesu i administracji publicznej,
 • analizuje regulacje dotyczące tego sektora.

Istotnym zadaniem rady będzie również angażowanie społeczeństwa w rozwój idei 3W.

 

Aktualnie w skład Rady 3W wchodzą:

 • Beata Daszyńska-Muzyczka (przewodnicząca Rady) – prezes BGK
 • Jadwiga Emilewicz – posłanka na Sejm, była wicepremier i minister rozwoju
 • dr Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • prof. Krzysztof Meissner – fizyk, Uniwersytet Warszawski

Członkowie Rady 3W nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w jej pracach. 

ICI 3W

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, Sieci Badawczej Łukasiewicz i czołowych polskich uczelni. W prace ICI 3W zaangażowało się dwanaście szkół wyższych:  

 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Krakowska,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Politechnika Koszalińska,
 • Politechnika Opolska. 

Centrum powstało, by stworzyć przyjazny ekosystem, który ułatwi wymianę wiedzy, pomoże nawiązać relacje i przyspieszyć komercjalizację nowych technologii z obszaru wody, wodoru i węgla.

Centrum będzie przygotowywać diagnozy potencjału i strategie rozwoju technologii w obszarach 3W. Będzie oferować też usługi konsultingowe. W ICI 3W będą organizowane m.in. seminaria, warsztaty naukowe i konferencje, które zwiększą wiedzę na temat inicjatywy 3W.

Animacja „Człowiek w świecie 3W”

Firmy ze świata 3W