A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

GWARANCJA BIZNESMAX Z DOTACJĄ

Gwarancja spłaty kredytu
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców z dopłatą
do oprocentowania kredytu.

Zobacz

Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszów
dla wynajmujących
mieszkania

Zobacz

Wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej
w latach 2014-2020

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii
społecznej

Zobacz

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

Finansowanie kontraktów eksportowych na zakup
polskich towarów i usług.

Zobacz

RODO

Szczegółowe informacje
dotyczące bezpieczeństwa
danych osobowych

Zobacz

POŻYCZKI UNIJNE

Instrumenty finansowe
z Regionalnych Programów
Operacyjnych 2014-2020

Zobacz