A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Gwarancja BIZNESMAX

Gwarancja spłaty
kredytu dla mikro,
małych i średnich
przedsiębiorców.

Zobacz

Wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej
w latach 2014-2020

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii
społecznej

Zobacz

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

Finansowanie kontraktów eksportowych na zakup
polskich towarów i usług.

Zobacz

Finansowanie projektów infrastrukturalnych

Wspieranie dynamiki inwestycji
w projekty infrastrukturalne
na terenie Polski.

Zobacz

POŻYCZKI UNIJNE

Instrumenty finansowe
z Regionalnych Programów
Operacyjnych 2014-2020

Zobacz

Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Wsparcie przedsiębiorstw MŚP we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań

Zobacz